Tên sản phẩm : Công nghệ sản xuất các axít béo không thay thế và vitamin E từ nguồn phụ phẩm chế biến dầu thực vật
Tình trạng công nghệ: Tiên tiến
Sản lượng: 5kg⁄mẻ
Phạm vi quy mô: Trong nước
Khả năng cải tiến nâng cấp:
Tệp đính kèm: