Tổ chức

Văn phòng
Chánh Văn phòng: Ông Dương Hồ Phương
Điện thoại: 04 222 05 056
Email: PhuongDH@moit.gov.vn
Văn thư: Bà Nguyễn Thị Hà / 04. 222 05 057

Phòng Chính sách phát triển công nghiệp hóa chất
Phó Trưởng phòng: Ông Trần Kim Liên
Điện thoại: 04 222 05 146
Email: lientk@moit.gov.vn

Phòng Công ước và Hợp tác quốc tế
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hà
Điện thoại: 04 222 05 136
Email:

Phòng Quản lý tiền chất
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Chí Thanh
Điện thoại: 04 222 05 058
Email: thanhnc@moit.gov.vn
- Thực hiện việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Phòng Thông tin hóa chất
Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thanh Hà
Điện thoại: 04 222 05 118
Email:
- Thực hiện việc cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất đối với các đơn vị khu vực miền Bắc và miền Trung

Trung tâm Dữ liệu hỗ trợ và ứng phó sự cố hóa chất
Giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Sinh
Điện thoại: 04 3939 3538
Email: SinhNX@moit.gov.vn

 Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh
Trưởng đại diện: Bà Nguyễn Thị Hồng Hà
Điện thoại: 08 222 45 777
Email: HaNgHg@moit.gov.vn
Địa chỉ: Lầu 7, số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
- Thực hiện việc cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất đối với các đơn vị khu vực miền Nam