Liên hệ

Văn phòng Chương trình Hóa dược
Địa chỉ : 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 22 205 118