Liên hệ

Văn phòng Hóa dược Việt Nam
Địa chỉ : 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 22 205 057
Email: CHC@moit.gov.vn