Tin tức - Sự kiện

Doanh nghiệp được nhận kết quả ngay khi khai báo hóa chất trực tuyến kể từ 25⁄11⁄2017

Cục Hóa chất, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đã phối hợp với Tổng cục Hải quan xây dựng hệ thống khai báo tại Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ: https:⁄⁄vnsw.gov.vn⁄. Theo đó, doanh nghiệp được nhận kết quả ngay khi khai báo hóa chất trực tuyến kể từ 25⁄11⁄2017.Chi tiết

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28 năm 2015 quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA)

Từ những kinh nghiệm đúc kết được sau hơn hai năm thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong ASEAN, với mục tiêu giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương nhân trong việc chủ động sản xuất, xuất khẩu hàng hóa, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 27⁄2017⁄TT-BCT ngày 06 tháng 12 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28⁄2015⁄TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hChi tiết

Tin hoạt động

2016-10-26

Sáng ngày 26⁄10⁄2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo phát triển cây dược liệu nhằm đánh giá tình hình phát triển sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, bàn định hướng, giải pháp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì Hội thảo. Chi tiết

Xem thêm
Văn bản